На сайта се използват бисквитки и се обработват лични данни. За да продължите, моля приемете Общите условия.
Направено е за теб!

Ползи при абонамент

Предимства и облаги за участници и организатори, които имат активен абонаментен план
Предимства и облаги
Ползи при абонамент
Предимства и облаги за членовете, които имат абонаментен план.
За участници в състезания и турнири
 • могат да търсят и разглеждат обявления за предстоящи състезания и турнири
 • могат да се записват за участие в предстоящи състезания и турнири
 • могат да преглеждат резултати и класирания на състезания и турнири, в които участват в реално време
 • могат да преглеждат архив с резултати и класирания на всички свои минали участия в състезания и турнири, които са качени и съхранени на платформата Fishing Tournaments
 • могат да преглеждат архив с резултати и класирания на всички състезания и турнири, които са качени и съхранени на платформата Fishing Tournaments
Ползи за организаторите
Предимства и облаги за организаторите на състезания и турнири.
За организатори на състезания и турнири
 • могат да публикуват обявления за състезания и турнири, които организират
 • могат автоматично да приемат записване на участници през платформата, както и ръчно да записват участници с регистрации получени по други канали
 • могат автоматично да теглят жребий през платформата или ръчно да въведат изтеглен жребий
 • могат да въвеждат резултати за улов
 • могат автоматично да получат изчислени от платформата междинни и крайни класирания
 • могат да преглеждат архив с резултати и класирания на всички свои състезания и турнири, които са качени и съхранени на платформата Fishing Tournaments
 • могат да преглеждат архив с резултати и класирания на всички състезания и турнири, които са качени и съхранени на платформата Fishing Tournaments
… И много други възможности за всички в следващите версии.