Общая информация

Описание: Целта на трите кръга е да бъдат част от Държавно първенство за 2022 и да излъчат Национален отбор за предстоящото Световно първенство за нации за 2023.
Тренировочные дни: 2022-06-09 / 2022-06-09
Подсекторы: да
масса: кг
Участников: 80
команды: 16
ИНВИдуально: 5