Расписание

19.05.22г - Четвъртък ( официална тренировка )

7:30 часа - жребий и организационни въпроси
8:00 часа – влизане по секторите
9:50 часа – тежка захранка
10:00 часа – старт на тренировката
14:00 часа – край

20.05.22г– Петък (официална тренировка)

7:30 часа - жребий
8:00 часа – влизане по секторите
9:50 часа – тежка захранка
10:00 часа – старт на тренировката
14:00 часа – край

17:00 – техническа конференция и жребий за боксове за събота и неделя /Хотел острова /

21.05.22г– СЪБОТА (първи манш)

7:00 часа - жребий
8:00 часа – влизане по секторите
8:50 часа – старт байт контрол
9:50 часа – тежка захранка
10:00 часа – старт на манша
13:55 часа -сигнал за последни 5 минути
14:00 часа – край на манша

22.05.22г – НЕДЕЛЯ (втори манш)

7:00 часа - жребий
8:00 часа – влизане по секторите
8:50 часа – старт на байт контрол
9:50 часа – тежка захранка
10:00 часа – старт на манша
13:55 часа-сигнал за последни 5 минути
14:00 часа – край на манша

15:30 Награждаване

Успех на всички.