Награден фонд

Други награди: Не
Отборно: Не
Купи: Не
Медали: Не
Индивидуално: Да
Купи: 3
Медали: 3