Награден фонд

Други награди: Не
Отборно: Да
Купи: 3
Медали: 18
Индивидуално: Да
Купи: 3
Медали: 3