Обща информация

Описание: WORLD Championship for Clubs
Тренировка: 2021-10-18 / 2021-10-22
Подсектори: Да
Тегло: Килограми (kg)
Участници: 170
Отборно: 34
Индивидуално: 5